អ្វីជា? PGM-FI នៅលើម៉ូតូ Honda

  • មករា 30, 2023

តើ​ប្រព័ន្ធ PGM-Fi ដែលមានបំពាក់​នៅលើម៉ូតូហុងដា មានអត្ថប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ?
លក្ខណៈពិសេសនៃប្រព័ន្ធ(PGM-FI)គឺ៖ ជួយផ្តល់នូវថាមពល និងសមត្ថភាពបើកបរដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន និងប្រសិទ្ធភាពប្រេងកាន់តែប្រសើរ បូករួមទាំងការថែទាំ និងជួសជុលកាន់តែងាយស្រួល។