ស្ថិតក្នុងការតេស្ត! Tik Tok នឹងបង្កើននាទីវីដេអូ

  • សីហា 16, 2022

វេទិកាចែករំលែកវីដេអូរបស់កម្មវិធីកម្សាន្ត Tik Tok អនុញ្ញាតឱ្យវីដេអូតែ១នាទីប៉ុណ្ណោះមុនពេលវាចាប់ផ្តើមសាកល្បងសមត្ថភាពបង្ហោះវីដេអូរហូតដល់ ៣ នាទី កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ ដែលទីបំផុតត្រូវបានអនុម័តនិងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាសកល។ ហើយគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានគម្រោងពង្រីកប្រវែងអតិបរមាឱ្យបានវែងឆ្ងាយថែមទៀតដូចដែលអ្នកប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោក Matt Navarra បានបញ្ជាក់ថា TikTok កំពុងសាកល្បងសមត្ថភាពបង្ហោះវីដេអូរយៈពេល ៥ នាទី

លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានជ្រើសរើសឥឡូវនេះមានសមត្ថភាពផ្ទុកវីដេអូបានរហូតដល់ ១០ នាទីដែលទំនងជាមានន័យថា Tik Tok កំពុងធ្វើការសាកល្បងលើការកំណត់វីដេអូដែលមានប្រវែងខុសៗគ្នាមុននឹងឈានដល់ការមូលមតិគ្នាលើអ្វីដែលដំណើរការល្អបំផុត។ ព័ត៌មាននេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាថ្មីៗនេះ TikTok ក៏កំពុងសាកល្បងមុខងារ Stories ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្ហោះវីដេអូក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងមុនពេលពួកគេលុបខ្លួនឯងស្រដៀងនឹងវេទិកាប្រកួតប្រជែង Snapchat និង Instagram Stories ។ បច្ចុប្បន្នអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលវីដេអូទៅទំព័ររបស់ពួកគេប៉ុន្តែត្រូវលុបវាចោលដោយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯង។