ប្លែកភ្នែក! កីឡដ្ឋានស្អាតៗ ខុសពីកីឡដ្ឋានផ្សេងៗធម្មតាដែលសង់ក្នុងទីក្រុង

  • សីហា 16, 2022

ជាធម្មតាយើងតែងតែឃើញកីឡដ្ឋានបាល់ទាត់ដែលមានកន្លែងអង្គុយច្រើន និងមានកម្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗ នៅលើពិភពបាលទាត់។ ដោយឡែក បងប្អូនខ្លះមិនទាន់បានដឹងពីកីឡដ្ឋានមួយចំនួនទៀត ទោះបីមិនមានកៅអីអង្គុយក៏ដោយ ក៏ហាក់មើលទៅពិតជាស្អាត និងទាក់ភ្នែកសម្រាប់ប្រិយ៍មិត្តស្នេហាកីឡាបាត់ទាត់ផងដែរ តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា តើកីឡដ្ឋានទាំងនោះស្អាតប៉ុណ្ណា?