អាសូរណាស់! មិនទាន់ហ្នឹងដល់ពេទ្យផង ទទួលមរណៈភាពទៅហើយ

  • មករា 30, 2023

នៅមុននេះបន្តិចក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសព័ត៌មានស្ីតពីការស្លាប់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ម្នាក់ មានទីលំនៅខេត្តព្រៃវែង ត្រឹមវ័យ៣៥ឆ្នាំ។ សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម៖