លទ្ធផលល្អ! AstraZeneca បង្ហាញពីទិន្នន័យនៃប្រសិទ្ធភាពឱសថប្រឆាំងជំងឺកូវីដ

  • មករា 22, 2022

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់អង់គ្លេស AstraZeneca បានតេស្តសាកល្បថ្នាំព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬស្លាប់នៅក្នុងការសិក្សានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលជាការជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតថ្នាំព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ។

ប្រភេទថ្នាំដែលបញ្ចូលអង់ទីករពីរដែលមានឈ្មោះថា AZD7442 បានកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការវិវត្តទៅជាជំងឺកូវីដ-១៩ ធ្ងន់ធ្ងរឬស្លាប់ ៥០% ចំពោះអ្នកជំងឺដែលមិនបានចូលមន្ទីរពេទ្យដែលមានរោគសញ្ញារយៈពេល ៧ ថ្ងៃឬតិចជាងនេះដែលជាគោលដៅសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវ។

ការព្យាបាលដោយថ្នាំ AstraZeneca ដែលបានផ្តល់តាមរយៈការចាក់គឺជាវិធីដំបូងដែលបង្ហាញជាថ្នាំការពារនិងជាការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ បន្ទាប់ពីការសាកល្បងជាច្រើនដង។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារមនុស្សដែលមិនមានភាពស៊ាំខ្លាំងចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំង។ លោក Hugh Montgomery ប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា“ លទ្ធផលវិជ្ជមានទាំងនេះបង្ហាញថាការចាក់បញ្ចូលអង់ទីករ AZD7442 ងាយស្រួលអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតដ៏សាហាវនេះ” ។

រូបតំណាង

ការព្យាបាលស្រដៀងគ្នាដែលបង្កើតឡើងដោយថ្នាំមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាអង្គបដិបក្ខម៉ូណូខូលូន ( monoclonal) កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយRegeneron, Eli Lilly និង GlaxoSmithKline ជាមួយដៃគូ Vir។ ការព្យាបាលទាំងនេះត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ពីស្រាលទៅមធ្យម។

AstraZeneca ដែលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងពិភពលោកបានស្នើសុំនិយតករអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើគ្រាអាសន្នសម្រាប់AZD7442 ជាថ្នាំព្យាបាល។ អ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុន AstraZeneca កំពុងបញ្ជូនទិន្នន័យពីការសិក្សាផ្សេងៗរបស់ AZD7442 ទៅឱ្យនិយតករសុខភាពពិភពលោក។