ត្រឹម១០០០ម៉ែត្រការ៉េ​! អាចចិញ្ចឹមបង្កងបាន

  • ធ្នូ 07, 2022

បង្កងស្ថិតក្នុងអំបូរ Palaemonidae ពូជ Macrobrachium និងស្ថិតក្នុង ប្រភេទ Macrobrachium rosenbergii ។ បង្កងរស់នៅ និងធំធាត់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន ទឹកសាប ប៉ុន្តែបន្តពូជនៅតំបន់ទឹកភ្លាវ ។ បងមាននៅតាមបញ្ហាប្រទេសដែលមាន អាកាសធាតុក្តៅ ដូចជាប្រទេសវៀតណាម កម្ពុជា ថៃឡង់ដី ម៉ាឡេស៊ី ឥញ្ចូនេស៊ី ហ្វីលីពីន ឥណ្ឌា ។ល ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា បង្កងសម្បូរនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុង ខេត្តព្រៃវែង កណ្តាល និងខេត្តតាកែវ។ បង្កងជាប្រភេទទំនិញមានតម្រូវការខ្ពស់ នៅលើទីផ្សារគ្រប់ទីកន្លែង ដែលជាហេតុញ៉ាំងឱ្យ រដ្ឋបាលជលផល នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ យកចិត្តទុកដាក់រៀបចំឯកសារ” បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមបង្កង ក្នុងស្រ៖ “នេះឡើង និងខិតខំជំរុញឱ្យកសិករ និងវារីវប្បករទូទៅបង្កើនការចិញ្ចឹម បង្កង ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារ ក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុង គ្រួសារថែមទៀតផង

តំណភ្ជាប់ទាញយកឯកសារលម្អិត (PDF)៖ https://elibrary.maff.gov.kh/book/5e168e62b72f3