សម្រាប់ការងារផ្ទះបាយ! មិនគួរយករបស់ទាំងនេះទៅបង្កកឡើយ

  • សីហា 16, 2022

មិនមែនគ្រឿងទេសទាំងអស់របស់អ្នកត្រូវបានបង្កកទេ។ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកចំពោះការជ្រើសរើសខ្ជះខ្ជាយអាហារ។ វត្ថុខ្លះមើលហើយនៅតែមានរសជាតិនៅពេលចេញពីទូទឹកកកប៉ុន្តែរបស់ខ្លះមិនសូវឆ្ងាញ់ហើយថែមទាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៀតផង។ គួររក្សាទុករបស់ទាំងនេះនៅកន្លែងផ្សេងដោយមិនគួរបង្កក។ នេះគឺជាអាហារដែលអ្នកមិនគួរបង្កកមិនថាកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារាយនាមមុខសម្រាប់របស់របរ និងចំណីអាហារដែលមិនគួរយកទៅបង្កកៈ

១. ស៊ុត

២. ផលិតផលទឹកដោះគោ

៣. អាហារចៀន

៤. ភេសជ្ជៈមានជាតិកាបូណាត

៥. ផលិតផលសម្បូរជាតិទឹក

៦. ផលិតផលសាច់ (អាចបង្កកបានម្តង)

៧. ដំឡូងបារាំង

៨. ពពួកទឹកជ្រលក់ ម៉ាយូណេស

៩. ចាហួយ