យុវជន២នាក់! រកឃើញកាក់ប្រាក់រាប់រយនៅក្នុងថូ

  • កញ្ញា 29, 2022

ថូដែលធ្វើពីដីឥដ្ឋដែលមានកាក់ប្រាក់រាប់រយត្រូវបានរកឃើញនៅភាគខាងលិចប្រទេសរ៉ូម៉ានី ដោយយុវជនពីរនាក់បានរកឃើញថូដីឥដ្ឋមួយនេះដែលមានកាក់ប្រាក់ជិត ៦៥០កាក់ នៅលើដីកសិកម្មមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងសាន់តាណាស្រុកអារ៉ាដភាគខាងលិចប្រទេសរ៉ូម៉ានី

យោងតាមសាលាក្រុងសានតាណាអ្នកទាំងពីរបានរកឃើញកំណប់តូចនេះដោយចៃដន្យហើយបានប្រគល់វាទៅឱ្យអាជ្ញាធរ។ តំណាងសាលាក្រុងបានប្រកាសថា “ នៅសប្តាហ៍នេះយុវជនពីរនាក់ម្នាក់មកពីសាន់តាណានិងម្នាក់ទៀតមកពីពនូកូតាបានរកឃើញថូដីឥដ្ឋមួយដែលមានកាក់ប្រាក់ចំនួន ៦៤៣ នៅលើវាលស្រែកសិកម្មជិតសាន់តាណា” ។

យុវជនទាំងពីរនាក់បានយកកាក់នេះទៅសាលារាជធានីដែលជាលទ្ធផលបានប្រគល់ទៅឱ្យនាយកដ្ឋានវប្បធម៌ស្រុកអារ៉ាដ។ បន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជូនទៅសារមន្ទីរនៅអារ៉ាដដែលនឹងសិក្សាពីអាយុកាលនិងតម្លៃរបស់កាក់នេះ។ យោងតាមគេហទំព័រ Digi24 តំណាងសាលារាជធានីក៏បានចុះទៅដល់កន្លែងដែលបង្ហាញដោយយុវជនទាំងពីរនាក់នោះដែរប៉ុន្តែរកមិនឃើញវត្ថុផ្សេងទៀតឡើយ។