ម៉ាស់ស្ទ័រ ណាលី! តើសែនដូចម្តេចទើបត្រឹមត្រូវថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន?

  • មករា 31, 2023

បុណ្យចូលឆ្នាំចិនគឺជាពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងវប្បធម៌ចិននិងវៀតណាម។ វាត្រូវបានប្រារព្ធនៅលើព្រះច័ន្ទថ្មីនៃខែដំបូងនេះបើយោងតាមប្រតិទិនតាមច័ន្ទគតិនិងជាពេលវេលាសម្រាប់ការជួបជុំគ្រួសារ។ ខណៈពេលដែល ពិធីចូលឆ្នាំចិន ត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីដូចជាប្រទេសចិន សឹង្ហបូរី និងវៀតណាម និងសម្រាប់ជនជាតិដែលកាត់ខ្សែស្រឡាយចិនក៏ត្រូវបានគេប្រារព្ធផងដែរ។ លោកស្រី Master Naly បានបង្ហាញអំពីការសែននៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ដែលនាំមកនៅលាភជ័យ និងហុងស៊ុយពេញមួយឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំខាលនេះ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖