រោងចក្រណាខ្លះ! អាចដំណើរការបានពេលបិទខ្ទប់

  • ធ្នូ 07, 2022

ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជជីវៈបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីប្រភេទរោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម ដែលអាចដំណើរការអាជីវកម្ម អំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រសួងបានបង្ហាញពីប្រភេទរោងចក្រ សហគ្រាស ចំនួន១១ ប្រភេទ ដែលអាចដំណើរជាប្រក្រតី ពិសេសសហគ្រាសដែលផលិតគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ។ សូមអានសេចក្តីសម្រេចនេះ ក្នុងនោះក៏មានភ្ជាប់នូវលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់កម្មករ និយោជិតសម្រាប់ទៅធ្វើការផងដែរ៖