៨៥% នៃប្រជាជនពិភពលោក! អាចនឹងប៉ះពាល់មកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

  • សីហា 16, 2022

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងចាប់ផ្តើមកាន់តែច្បាស់ថាតើមនុស្សប៉ុន្មាននាក់នឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រសិនបើនិន្នាការឡើងកំដៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្ត។ប្រហែល ៨៥% នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោករស់នៅរួចហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សនេះបើយោងតាមការសិក្សាដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រ Nature

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅទីក្រុងប៊ែរឡាំងបានចងក្រងទិន្នន័យពីការសិក្សាផលប៉ះពាល់ជាង ១០០ ០០០ ដែលវិភាគលើសញ្ញាបរិស្ថានដែលអាចរកឃើញនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សដោយរកឃើញថាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍កំពុងបន្តកើនឡើង។ ស្ទើរតែរាល់ការសិក្សាដែលយើងមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់យើងអាចមើលឃើញថា ពិភពលោក]កាន់តែក្តៅហើយវាកាន់តែក្តៅទៅៗ តាមរបៀបមួយដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា។ ការស្រាវជ្រាវក៏បានពិនិត្យមើលផងដែរអំពីរបៀបដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងផ្លាស់ប្តូរលំនាំទឹកភ្លៀងនិងប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលដំណាំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់ហើយវាបានរកឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពនិងទឹកភ្លៀងដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សឥឡូវនេះកើតឡើងក្នុង ៨០% នៃ តំបន់ដីរបស់ពិភពលោកដែលមានប្រជាជនប្រមាណ ៨៥% រស់នៅលើពិភពលោក។

ការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះកំពុងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំណត់ដោយភាពប្រាកដប្រជាថាសីតុណ្ហភាពនៅលើពិភពលោកកំពុងកើនឡើងដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សនៅលើភពផែនដី។ ខណៈពេលដែលការសិក្សាមុនៗ ជារឿយៗផ្តោតលើសេណារីយ៉ូដែលអាចកើតមាននៅឆ្នាំ ២០៥០ ឬ ២១០០ វាច្បាស់ណាស់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងកើតឡើងរួចទៅហើយ។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាបណ្តាប្រទេសនានានឹងត្រូវការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាងខ្លាំងនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលមិនទាន់សម្រេច។