ចេញឈុតខ្លីហើយ! តោះមើលបន្តិចសិន

  • ធ្នូ 07, 2022

ឈុតខ្លីក្នុងរឿងមនុស្សពីងពាង ដែលមានចំណងជើងថា Spider-Man: No Way Home ទីបំផុតត្រូវបានបង្ហាញហើយ សម្តែងដោយ Peter Parker, Doctor Strange និងតារាសម្តែងមុន ៗ ផ្សេងទៀត។ ឈុតខ្លីដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយបន្ទាប់ពីការបង្ហាញឈុតខ្លី ក្នុងវគ្គ Spider-Man: Far From Home ។ តោះទៅមើលឈុតខ្លីនេះទាំងអស់គ្នាៈ